Vases
 Vases Stoneware, slip, shino liner galze,natural ash glaze  Vases Stoneware, Oribe glaze, sea shells  Vases Stoneware, natural ash glaze  Vases Stoneware, wadding, natural ash glaze
 Vases Porcelain, natural ash glaxe